evenimente apwr

Cursuri de instruire pentru staff

La 31.03.2006, 2 membri ai echipei APWR au început cursurile de formare în asistenţă socială, nivel mediu.
La finalul cursului s-au primit diplome de calificare agreate de Ministerul Muncii.

Support Group For Children With Diabetes Type I

A support group for children with diabetes type I was created. On 23.02.2006 a meeting was organized with these children and for their parents. The following participated: 
- 3 children with diabetes type I 
- 3 parents
- 2 doctors
- ANPH county inspector
- other specialists;
Within this meeting a film was presented about diabetes type I at children and then discussions took places with doctors Costinaş and Szekely, who answered the patients’ and families’ questions.

Grup de suport pentru copiii cu diabet zaharat de tip I

A fost creat un Grup de suport pentru copiii cu diabet zaharat tip I. Astfel, la 23.02.2006, a avut loc o întâlnire cu aceşti copii, însoţiţi de părinţii lor. La întâlnire au participat
- 3 copii cu diabet zaharat tip I
- 3 părinţi
- 2 medici specialişti
- Inspectorul Judeţean ANPH
- alti specialisti;

În cadrul acestei întâlniri a fost vizionat un film despre diabetul zaharat tip I la copii, iar apoi au avut loc discuţii cu d-nele doctor Costinaş şi Szekely, care au răspuns întrebărilor pacienţilor şi familiilor lor.

Involvement In The Community Life

The Romanian Prader Willi Association organized a meeting called Involvement in the community lifeť on Wednesday, January 25 2006, at 15.00, at the Information Center for Rare Genetic Diseases, Avram Iancu street no. 29, 3rd floor.
16 representatives of local NGOs and institutions participated: DASC, MMSSF, DGASPC, Salaj Prefect Office, Salaj County Council, Zalau City hall, etc. A common action plan was discussed, as well as future partnerships.

Implicare în viața comunității

Asociatia Prader Willi din Romania a organizat intalnirea cu titlul:” Implicare in viata comunitatii, miercuri 25 ianuarie 2006, orele 15.00 la sediul Centrului de Informare pentru Boli Genetice Rare din str. A. Iancu, nr. 29, etaj III. 
La intalnire au participat 16 reprezentanti ai ONG-urilor si institutiilor locale: DASC, MMSSF, DGASPC, Prefectura Salaj, Consiliul Judetean Salaj, Primaria Municipiului Zalau, etc. S-au stabilit linii de actiune comune si s-au discutat eventuale parteneriate viitoare.

 

Pages