ANUNT CONCURS

Asociația Prader Willi din România – APWR, cu sediul în Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9, organizează concurs în vederea ocupării unui post de asistent medical pe perioadă nedeterminată. Examenul va avea loc la sediul nostru, în data de 01.06.2016 de la ora 10:00 și va consta în proba scrisă, urmată de proba practică și interviu. Proba practică va consta în practica medicală și utilizarea calculatorului.
Cv-urile se vor depune la recepția Centrului NoRo pâna la data de 27.05.2016
Bibliografie:
  • Hotărârea nr.2/2009, privind adoptarea codului de etică și deontologie a asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România (publicată în Monitorul Oficial 560/2009);
  • L. Titirca: Urgențe medico-chirurgicale – Editura Medicală, București 2006;
  • Anexa 7 din Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului‐cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 ‐ 2015.
  • Legea 46/ 2003 privind drepturile pacienților.
 
Data: 
Monday, May 23, 2016