Concert caritabil de colinde

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

 pentru ocuparea celor 3 posturi  contractuale vacante de formatori, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022

După analizarea interviului si a documentelor primite, candidata înscrisă la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, a obținut următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj total interviu

ADMIS/RESPINS

1.

Severin Emilia – Maria- Mărgărita

10.00

Admis

2.

Streață Ioana

10.00

Admis

3.

Damian Laura- Otilia

10.00

Admis

Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți  candidații:

Severin Emilia - Maria- Mărgărita, Streață Ioana si Damian Laura - Otilia

 

Președinte comisie: Dorica Dan

18.11.2022

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

 pentru ocuparea postului contractual vacant de manager financiar, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022

După analizarea interviului si a documentelor primite, candidata înscrisă la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, a obținut următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj total interviu

ADMIS/RESPINS

1.

Marincas Maria

9.5

Admis

 

Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușita candidata

 

................. Marincas Mariana ............................

 

Presedinte comisie: Dorica Dan

18.11.2022

Anunț

ANUNȚ

 privind ocuparea a 3 posturi de formatori (cod COR 242401) in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.

 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 09.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Dan Tiberiu si Diana Miclea, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori - cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.

Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.

În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ

privind ocuparea unui post de manager financiar (cod COR 121125) in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.

 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 09.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Veres Robert, membru in boardul APWR, economist si Dan Tiberiu, director executiv APWR.
 • Criteriile minime de selecție pentru manager financiar- cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze experiență de planificare si coordonare a operațiunilor financiare ale întreprinderii sau organizației, in colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducătorii altor departamente si interes pentru bolile rare.
 • Dosarul trebuie să conțină:
  • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
  • curriculum vitae
  • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.

 • Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
 • În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 21.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Conferința EUROPLAN 2021

Video Stil de viață sănătos

Proiectul “Stil de viață sănătos pentru oameni rari”

Asociația Prader Willi din România derulează proiectul “Stil de viață sănătos pentru oameni rari” finanțat prin programul “În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de boli cronice/rare prin adoptarea unui stil de viață sănătos.

#instaredebine #implicareafacediferenta #kaufland #fdsc

Lansare proiect “Rețele de suport în comunitate”

100 de specialiști din comunitate vor urma cursuri de management al bolilor rare

 

Asociația Prader Willi din România anunță lansarea proiectului de educație non-formală “Rețele de suport în comunitate”,  finanțat prin programul “ Raiffeisen Comunități 2020”, susținut de Raiffeisen Bank S.A.

Scopul proiectului este îmbunătățirea abilitaților de management de caz al bolilor rare pentru membrii comunității (asistenți medicali comunitari, asistenți sociali, medici de familie, educatori, etc.), prin cursuri specializate, și formarea de rețele de suport în comunitate pentru pacienții cu boli rare.

Pages

Subscribe to Asociatia Prader Willi din Romania RSS