Anunț

MediComRare Anunțuri

ANUNȚ

privind ocuparea unui post de manager financiar (cod COR 121125) in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.

 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 09.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Veres Robert, membru in boardul APWR, economist si Dan Tiberiu, director executiv APWR.
 • Criteriile minime de selecție pentru manager financiar- cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze experiență de planificare si coordonare a operațiunilor financiare ale întreprinderii sau organizației, in colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducătorii altor departamente si interes pentru bolile rare.
 • Dosarul trebuie să conțină:
  • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
  • curriculum vitae
  • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.

 • Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
 • În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 21.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.