Proiectul CORE-RD

CORE–RD

Proiect finantat printr-un grant al Departamentului de Stat al S.U.A.
Project funded by a grant from United States Department of State.

Consolidarea rețelei de resurse comunitare pentru bolile rare din România prin instruire online

- CORE-RD

Scop: Scopul acestui proiect este de a reduce decalajele dintre îngrijirea medicală și socială, schimbarea sistemului de diagnostic și îngrijire a persoanelor afectate de boli rare, folosind o abordare inovatoare prin instruirea asistenților medicali din comunitate în  managementul de caz al bolilor rare.

Obiective:

Obiectivul 1: Creșterea cantității și calității informațiilor disponibile online necesare pentru livrarea sigură și eficientă cu privire la managementul de caz virtual în bolile rare prin dezvoltarea unei curricule de instruire, în primele două luni ale proiectului;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților asistentelor medicale comunitare în managementul de caz în bolile rare prin instruirea a 120 de asistente medicale comunitare folosind metodologia ECHO, până la sfârșitul proiectului;

Obiectivul 3: Consolidarea comunității persoanelor cu boli rare din România prin crearea și promovarea unei rețele de sprijin online la nivel național pentru pacienții cu boli rare până la sfârșitul proiectului.

 

Durată: 6 luni - din octombrie 2020 până în martie 2021

Using Online Training to Consolidate the Community Resource Network for Rare Diseases in Romania

CORE-RD

Goal:  Our goal is to bridge the gaps between medical and social care, change the system of diagnosis and care for people affected by rare diseases with an innovative approach of rare diseases management using the community nurses.

Objectives:

Objective 1: To increase the quantity and quality of online information necessary for safe and effective delivery of virtual case management for rare diseases by developing a training curriculum on case management for rare diseases during the first two months of the project;

Objective 2: To improve the knowledge and skills of community nurses in virtual case management for rare diseases by training 120 community nurses using the ECHO methodology by the end of the project;

Objective 3: To strengthen the community of people with rare diseases in Romania by creating and promoting an online nation-wide support network for patients with rare diseases by the end of the project.

Duration: 6 months – from October 2020 to March 2021.