Conferința Cancerele rare - între cancerele comune și bolile rare

Conferința
Cancerele rare - între cancerele comune și bolile rare
30-31 ianuarie 2015, Cluj-Napoca
 
                Cancerele rare sunt incluse în categoria bolilor rare și sunt definite în UE ca fiind boli cu o prevalenţă de mai puţin de cinci cazuri la 10.000 de persoane. Astfel, pacienții cu forme rare de cancer se confruntă cu probleme speciale, privind diagnostic tardiv sau incorect, dificultăţi în găsirea de expertiză clinică, acces dificil la tratamente adecvate, dificultăţi în realizarea unor studii clinice din cauza numărului mic de pacienţi, interes scăzut în dezvoltarea de noi terapii, grad ridicat de incertitudine în procesul clinic de decizie, cât şi deficit de registre disponibile şi bănci de țesuturi.     
 
Subiecte abordate:
  • Cancerele rare în context european și național
  • Situația cancerelor rare și a bolilor rare în România
  • Acces la diagnostic pentru cancerele rare
  • Îngrijirea și cooperarea transfrontalieră
  • Strategia Națională de Sănătate și cancerele rare
  • Identificarea barierelor existente în accesarea serviciilor pentru pacienți
 
Cui se adresează conferința?
  • Pacienților
  • Specialiștilor implicați în diagnosticarea și managementul cancerelor rare
  • Reprezentanților sistemului sanitar și social din România
De ce ar trebui să participaţi?
Participanții la eveniment vor putea interacționa cu peste  100 de profesioniști, pacienți, politicieni, reprezentanți ai autoritaților locale si naționale in domeniul socio- medical și jurnaliști.
Pentru a prezenta lucrări pe temele mentionate mai sus, puteți să ne scrieți pe adresa de email : office@arcrareromania.ro.
Înscriere și  informații pe email: office@arcrareromania.ro , sau la telefon: 0260 610033 – Centrul NoRo.