INVITAȚIE în vederea depunerii unei oferte pentru achiziția pachetului de servicii necesare organizării a 3 tabere în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

Descriere: 

Asociatia Prader Willi din Romania   vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii  necesare în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 611214;  Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Servicii de masă şi transport în cadrul a 4 activităti de grup. 

98341000-5 – Servicii de cazare

55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

55120000 -7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

14.500 Euro valoare fara TVA. Ofertele vor fi exprimate  in lei.

CANTITATI

Serviciile se vor acorda in scopul desfasurarii a trei tabere  la care vor participa  un numar total de 150 de persoane (o medie de 50 personae / grup). Participanţii la tabere vor fi persoane cu dizabilităţi determinate de boli rare, membrii familiei, voluntari şi  personalul angajat al Asociaţiei Prader Willi. Pentru toate cele  150 de persoane se va asigura cazarea si masa în regim de pensiune completă (cazare, mic dejun, pranz, cină şi două gustări) pe durata a 4 zile/nopţi. De asemenea, se va asigura accesul la o sala de conferinţe având capacitatea de cel puţin 50 de locuri pentru desfăşurarea unor activităţi socio-educative în cadrul taberei (4 zile x 3 tabere)

Perioadele pentru organizarea taberelor vor fi:

  • 27 iulie – 31 iulie 2015                       
  • 3 august – 7 august 2015
  • 10 august – 14 august 2015

Pentru fiecare grup se va asigura intrarea în prima zi cu masa de pranz şi ieşirea în ultima zi cu micul dejun.

DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.

In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și achizitorul.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 23.07.2015, ora 16:00.

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa:

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 611214;Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 611214.

Modul de prezentare al ofertelor:

Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 23.07.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 22.07.2015, ora 10:00.

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI

Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Pretul cel mai scazut.

Anexe: Specificatii tehnice şi Formulare pentru ofertanti

Expert achiziții publice                                                                        Manager de proiect

Almasi Zsuzsa                                                                                     Dan Dorica

Fisier atasat: 
AttachmentSize
File Invitatie de participare.docx196.75 KB
File Specificatii tehnice.docx202.17 KB
File Formulare.docx196.28 KB
Data: 
Monday, July 20, 2015