Centru de zi

Componenta de zi a Centrului Pilot de Referință pentru Boli Rare - NoRo, denumită în continuare centru de zi, se adresează copiilor cu boli rare, celor cu tulburări din spectrul autistic și alte dizabilități. Beneficiarii centrului sunt din Zalău și alte localități ale Județului Sălaj.

Centrul NoRo asigură o gamă largă de posibilități terapeutice specifice categoriei de beneficiari cărora ne adresăm: terapie comportamentală, terapie senzorială, logopedie, kinetoterapie, hidroterapie, masaj, fizioterapie, ergoterapie, meloterapie, art-terapie.
 
Fiecare copil are acces atât la terapii individualizate propuse de echipa de specialiști ai centrului pentru fiecare caz în parte, cât și la terapii de grup prin care se urmărește dezvoltarea de abilități pe diverse componente (cognitiv, limbaj, comportament, psihomotor, interacțiune socială, autonomie personală) care să facă posibilă integrarea în societate.