INVITAŢIE în vederea depunerii unei oferte pentru achiziția serviciilor de tipărire şi livrare publicaţii în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

Descriere: 
Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de servicii de tipărire şi livrare publicaţii  în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”  
1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL
Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Servicii de tipărire şi livrare publicaţii in cadrul proiectului cu titlul “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor” finantat prin   Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014,  prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.
Cod CPV:
79823000-9 – Servicii de tipărire și livrare   
 
3. CANTITATI
Ghid servicii sociale NoRo - număr exemplare: 1000
Harta servicii - număr exemplare: 500
Revista NoRo-Frambu - număr exemplare: 6000 din care: (5000 în limba română; 1000 în limba engleză)
 
4. DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.
 
5. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC
Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:
  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi achizitorul.
 
6. TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 08.04.2016, ora 16:00.
 
7. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE
Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa:
Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033; Fax: 0260 610033; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 610033.
Modul de prezentare al ofertelor:
Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 08.04.2016, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.
Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.
 
8. LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE
Ofertele vor fi redactate in limba romana.
 
9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.
 
10. DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR
Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.
 
11. DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI
Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 08.04.2015, ora 10:00.
 
12. FINANŢAREA ACHIZIŢIEI
Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.
 
13. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Pretul cel mai scazut.
Data: 
Friday, March 25, 2016