INVITAŢIE în vederea depunerii unei oferte pentru achiziția serviciilor necesare organizării Conferinţei Naţionale în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

Descriere: 

Asociatia Prader Willi din Romania   vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de servicii necesare organizării Conferinţei Naţionale ce va avea loc în Zalău, în perioada 20-21 aprilie 2016     

DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Servicii la pachet  pentru organizarea unei conferinţe naţionale in cadrul proiectului cu titlul “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor” finantat prin   Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014,  prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.

Pachetul contine: servicii de transport aerian, servicii de cazare, masă, sală de conferinţă  şi coffee break pentru participanţii la conferinţă.

Coduri CPV:

60400000-2  Servicii de transport aerian

55110000-4  Servicii de cazare la hotel

55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

79952000-2 Servicii pentru evenimente

Serviciile se vor acorda in scopul desfasurarii unei conferinţe naţionale ce va avea loc la Zalău în zilele de 20-21 aprilie 2016.

Număr total de participanţi la conferinţă – 100+4 persoane

Durata conferintei – 2 zile

Din cei 100+4 de participanti, un numar de 40 vor beneficia de servicii de cazare si pensiune completă (mic dejun, pranz si cina) pe durata a 2 zile/nopţi iar alte 60 de persoane vor participa la conferinţă fără să fie cazate. Pentru cele 60 de persoane se va asigura masa de pranz pe durata celor 2 zile de conferinţă. De asemenea, 4 participanţi din Norvegia vor avea acoperite costurile cazare şi masa pe durata a patru zile/nopţi şi costurile de transport cu  avionul pe ruta Oslo-Cluj Napoca si retur inclusive transfer de la aeroport la Zalau.

In timpul conferinţei se vor face doua pauze pe durata carora se vor asigura consumabilele  de tip coffee break pentru cei 104 de participanti.

Serviciu

UM

Conferinţă naţională

Aprilie 2016

Data:

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

22.04.2016

Transport aerian Oslo – Cluj inclusiv transfer de la Cluj Napoca la Zalău sau retur

Pers

4

 

 

4

Cazare hotelieră 4 pers x 4 nopți + 40 pers x 2 nopți

Unități

4

44

44

4

Servicii de masă completa

(mic dejun, prânz, cină) 4 pers x 4 zile + 40 pers x 2 zile

Unități

4

44

44

4

Servicii de masă (prânz) 60 pers x 2 zile

Unități

 

60

60

 

Servicii pentru evenimente  - Coffee Break   - 104 pers x 2 zile

Unități

 

104

104

 

Chirie sala de conferinţă 2 zile

Unități

 

1

1

 

 

DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.

In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi achizitorul.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 08.04.2016, ora 16:00.

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa:

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 610033.

Modul de prezentare al ofertelor:

Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 08.04.2016, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 08.04.2016, ora 10:00.

FINANŢAREA ACHIZIŢIEI

Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Pretul cel mai scazut.

Expert achiziţii publice                                                                       Manager de proiect

Almasi Zsuzsa                                                                                     Dan Dorica

ANEXE

 

Data: 
Friday, March 25, 2016