INVITAŢIE în vederea depunerii unei oferte pentru achiziţia de echipamente medicale şi IT în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

Descriere: 

Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de echipamente medicale şi IT  în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 97, bl.  SB 88, ap. 14, jud. Salaj, CF 15425573, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziţia de echipamente medicale.   

33100000-1 –  Echipamente medicale

30213100-6 – Computere portabile

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

24.951,61 Euro valoare fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de 5.988,39 Euro rezultand un total de 30.940 Euro.

Ofertele vor fi exprimate  in lei.

Se vor achizitiona urmatoarele echipamente medicale:

 1. Ecograf digital – 1 buc
 2. Body fat monitor – 1 buc
 3. Modul EMG – 1 buc
 4. Laptop-uri – 3 buc.

DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

Un operator economic este eligibil pentru a furniza echipamentele medicale in cadrul prezentei proceduri daca:

 • Este legal înregistrat şi furnizează în mod licit servicii pe piată corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit făcând dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
 • Nu se află în conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
 • Depune oferta financiară conform Formularului 1 şi a anexei la oferta financiară prevăzute în prezenta documentaţie de achiziţie iar oferta se încadrează în valoarea estimată inclusiv TVA.
 • Depune oferta tehnică prezentândprincipalele caracteristici ale echipamentelor iar acestea sunt cel puţin egale cu cerinţele din prezenta documentaţie de achiziţie
 • Oferta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:
  • Formularul nr. 1 – Oferta financiară cu anexa
  • Formularul nr. 2 – Declaratie privind eligibilitatea
  • Formularul nr. 3 - Declaraţie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziţie
  • Oferta Tehnica.

In urma derularii procedurii de achiziţie, ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.

TERMENUL - LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 15.09.2015, ora 16:00.

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin poştă la adresa:

Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 60033.

Modul de prezentare al ofertelor:

Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 15.09.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1.

Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 14.09.2015, ora 10:00.

FINANTAREA ACHIZITIEI

Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. RO2014_C_4_49.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Pretul cel mai scazut.

Anexe: Specificații tehnice și formulare

Data: 
Thursday, September 3, 2015