Implementarea managementului de caz

INNOVCare

În cadrul proiectului INNOVCare, una dintre activitățile cele mai relevante derulate de Asociația Prader Willi din România în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj este implementarea managementului de caz pentru studiul pilot.

Se va lucra cu un model de abordare holistică, centrată pe pacient. Modelul se implementează într-un studiu pilot în România, în județul Sălaj, cu implicarea managerilor de caz din Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo (Centrul NoRo) al Asociației Prader Willi din România (APWR), iar impactul socio-economic și raportul cost-beneficiu se evaluaează de echipele de experți din alte state membre, parteneri în proiect (Centrul Social de Inovare -Austria; Institutul Karolinska - Suedia). Implementarea acestui model va optimiza îngrijirea, va crește eficiența la nivelul autorităților și va asigura creșterea calității serviciilor oferite de Centrul NoRo. 

Importanța proiectului INNOVCare din punctul de vedere al Centrului NoRo constă tocmai în faptul că, astfel, prin activitățile derulate în cadrul proiectului, vom avea dovada științifică a necesității acestei abordări și a eficienței intervenției interdisciplinare coordonate.

Obiectivele managementului de caz:

  1. Abordarea holistică a nevoilor medicale, psihosociale, comportamentale și spirituale a pacienților și familiilor;
  2. Creșterea implicării pacientului în procesul de luare a deciziilor;
  3. Extinderea echipei interdisciplinare de manageri de caz pentru a putea include persoane de sprijin din comunitate;
  4. Colaborarea cu furnizorii de servicii și facilitarea comunicării pacienților cu furnizorii de servicii;
  5. Îmbunătățirea siguranței pacienților ;

Premisa de bază a managementului de caz este aceea că, atunci când o persoană atinge nivelul optim de bunăstare și capacitate funcțională, toată lumea beneficiază: pacienții pentru că au o calitate a vieții îmbunătățită, serviciile de suport, sistemele de îngrijire a sănătății, sistemul de asigurări de sănătate. Managementul de caz servește ca mijloc de realizare a bunăstării beneficiarilor și a autonomiei lor  prin advocacy, comunicare, educație, identificarea resurselor de servicii și facilitarea accesului la servicii.