RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

MediComRare Anunțuri
RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
 Pentru ocuparea a 1 post de Manager Proiect, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022, in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Dan Dorica
Manager Proiect (cod COR 263411)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Dan Dorica
 
Președinte comisie: Miclea Diana
18.11.2022