RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
Pentru ocuparea a 2 posturi de Medic Specialist, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022, in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Andreica Ioana Mihaela
Formator (cod COR 221201)
10,00
Admis
2.
Miclea Diana
Formator (cod COR 221201)
10,00
Admis
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Andreica Ioana Mihaela, Miclea Diana.
Președinte comisie: Dorica Dan
18.11.2022

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
Pentru ocuparea a 1 post de Asistent Manager, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022, in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Dan Alexandra Loredana
Asistent manager(cod COR 334303)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Dan Alexandra Loredana
 Președinte comisie: Miclea Diana
18.11.2022

Anunț

ANUNȚ
Privind ocuparea a 2 posturi de Medic Specialist ( cod COR 221201). in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.
 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 14.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Dan Tiberiu si Ioana Andreica, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori -cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;
Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.
Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ
Privind ocuparea a 1 post de Specialist Sig/IT ( cod COR 252901). in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.
 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 15.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Dan Tiberiu si Ioana Andreica, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori -cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;
Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.
Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ
Privind ocuparea a 7 posturi de terapeuți: Nutriționist– (cod COR 226503), pedagog de recuperare- (cod COR 235205), pedagog școlar– (cod COR 235908), asistent medical- (cod COR 325901), 2 psiholog clinician – (cod COR 263401), kinetoterapeut – (cod COR 226405). in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.
 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 11.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Dan Tiberiu si Ioana Andreica, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori -cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;
Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate și în original.
Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ
Privind ocuparea a 1 post Manager Proiect (cod COR 263411). in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.
 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 12.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Diana Miclea Membri: Dan Tiberiu si Ioana Andreica, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori -cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;
Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.
Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ

 privind ocuparea a 5 posturi de formatori (cod COR 242401) in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.

 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 09.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Dan Tiberiu si Diana Miclea, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori - cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.

Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.

În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ
Privind ocuparea a 1 post de Asistent Manager ( cod COR 334303). in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.
 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 13.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Miclea Diana Membri: Dan Tiberiu si Ioana Andreica, medic.
 • Criteriile minime de selecție pentru formatori -cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
 • Dosarul trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
 • curriculum vitae
 • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;
Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.
Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 18.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Anunț

ANUNȚ

privind ocuparea unui post de manager financiar (cod COR 121125) in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 I.

 • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 16.11.2022, ora 09.00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
 • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Veres Robert, membru in boardul APWR, economist si Dan Tiberiu, director executiv APWR.
 • Criteriile minime de selecție pentru manager financiar- cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze experiență de planificare si coordonare a operațiunilor financiare ale întreprinderii sau organizației, in colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducătorii altor departamente si interes pentru bolile rare.
 • Dosarul trebuie să conțină:
  • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
  • curriculum vitae
  • copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.

 • Candidaturile se depun până în data de 15.11.2022, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
 • În data de 16.11.2022 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 18.11.2022, ora 09.00 În data de 21.11.2022, ora 10.00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Conferința EUROPLAN 2021

Pages

Subscribe to Asociatia Prader Willi din Romania RSS