NoRo-Frambu

 •  

   

  Asociația Prader Willi din România (APWR) în parteneriat cu Centrul Frambu din Norvegia, a derulat în perioada 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016, proiectului ”NoRo-Frambu, parteneriat pentru viitor”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

   

  Scopul proiectului a vizat îmbunătățirea accesului la servicii sociale specializate pentru persoanele cu dizabilități produse de boli rare din România.

   

  Implementarea proiectului a dus la atingerea următoarelor rezultate:

  • Am consolidat rolul Centrului NoRo ca furnizor de servicii sociale specializate;
  • Am reorganizat activitățile Centrului NoRo prin introducerea în paleta de servicii a taberelor de vară pentru creșterea gradului de socializare în rândul beneficiarilor;
  • Am organizat 4 grupuri de pacienți în cadrul cărora am evaluat nevoile pacienților cu boli rare, serviciile existente în diferite regiuni ale țării și am stabilit obiective comune;
  • Am întărit relația de parteneriat cu Centrul Frambu din Norvegia cu ajutorul unui program de mentorat și prin participarea reprezentanților lor la cele două workshopuri organizate, la Zalău;
  • Am organizat vizite de informare și consultanță, despre bolile rare și serviciile accesibile, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României;
  • Am organizat 4 întâlniri cu alte servicii din comunitate, în vederea asigurării continuității îngrijirii și îmbunătățirea calității vieții copiilor cu boli rare și tulburări din spectrul autist, din județul Sălaj;
  • Am încheiat 4 parteneriate, cu furnizori de servicii medicale, pentru asigurarea continuității îngrijirii pacienților cu boli rare, la nivel național;
  • Am realizat o cartografiere a serviciile socio-medicale accesibile persoanelor afectate de boli rare, la nivel național;
  • Am organizat o conferință națională, la care au participat și reprezentanți ai partenerilor noștri de la Centrul Frambu din Norvegia;
  • Pentru îmbunătățirea capacității de intervenție a Centrului NoRo am achiziționat echipamente pentru dotarea ambulatorului de specialitate NoRo: (extractor ADN, EMG, EKG, Body fat monitor, Ecograf, echipament pentru terapia MIRA, echipament pentru terapie cu oscilații profunde, teste de diagnosticare și evaluare, laptopuri);
  • Pentru îmbunătățirea capacității de cercetare a Centrului NoRo am elaborat 3 proiecte de cercetare în domeniul bolilor rare;
  • Am derulat o campanie de promovare și strângere de fonduri, în mediul online;
  • Am actualizat baza de date cu informații despre bolile rare pentru a deservi și activitatea Helpline NoRo (serviciu de informare pentru pacienți și specialiști);
  • Personalul Centrului NoRo a participat la cursuri de formare în diferite domenii: acordarea primului ajutor, managementul proiectelor și achiziții publice;
  • Am publicat materiale informative: Revista Oameni Rari și Bolile Rare, Ghidul de servicii al Centrului NoRo, Harta serviciilor accesibile persoanelor cu boli rare din România.

  Finanțarea proiectului a fost în valoare de 147.867 eur, reprezentând 76,85% din totalul costurilor eligibile.

 •  

  Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de Extrator ADN  în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

  DATE PRIVIND ACHIZITORUL

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 611214;  Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

  OBIECTUL CONTRACTULUI

  Achiziţia de echipamente medicale.   

  33100000-1 –  Echipamente medicale

  VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

  10.500 Euro valoare fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de 2100 Euro rezultand un total de 12.600 Euro.

  Ofertele vor fi exprimate  in lei.

  Se vor achizitiona urmatoarele echipamente medicale:

  Extrator ADN

  DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

  Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

  CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

  Un operator economic este eligibil pentru a furniza echipamentele medicale in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal înregistrat şi furnizează în mod licit servicii pe piată corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit făcând dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se află în conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
  • Depune oferta financiară conform Formularului 1 şi a anexei la oferta financiară prevăzute în prezenta documentaţie de achiziţie iar oferta se încadrează în valoarea estimată inclusiv TVA.
  • Depune oferta tehnică prezentândprincipalele caracteristici ale echipamentelor iar acestea sunt cel puţin egale cu cerinţele din prezenta documentaţie de achiziţie
  • Oferta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:
   • Formularul nr. 1 – Oferta financiară cu anexa
   • Formularul nr. 2 – Declaratie privind eligibilitatea
   • Formularul nr. 3 - Declaraţie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziţie
   • Oferta Tehnica.

  In urma derularii procedurii de achiziţie, ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.

  TERMENUL - LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

  Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 26.04.2016, ora 16:00.

  ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

  Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin poştă la adresa:

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 611214;Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 611214.

  Modul de prezentare al ofertelor:

  Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 26.04.2016, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

  Se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

  LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

  Ofertele vor fi redactate in limba romana.

  PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

  Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

  DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

  Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1.

  Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

  DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

  Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 26.04.2015, ora 10:00.

  FINANTAREA ACHIZITIEI

  Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. RO2014_C_4_49.

  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

  Pretul cel mai scazut.

   

  Expert achiziţii publice                                                                       Manager de proiect

  Almasi Zsuzsa                                                                                     Dan Dorica

  ANEXE

 • Asociatia Prader Willi din Romania   vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de servicii necesare organizării Conferinţei Naţionale ce va avea loc în Zalău, în perioada 20-21 aprilie 2016     

  DATE PRIVIND ACHIZITORUL

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

  OBIECTUL CONTRACTULUI

  Servicii la pachet  pentru organizarea unei conferinţe naţionale in cadrul proiectului cu titlul “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor” finantat prin   Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014,  prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.

  Pachetul contine: servicii de transport aerian, servicii de cazare, masă, sală de conferinţă  şi coffee break pentru participanţii la conferinţă.

  Coduri CPV:

  60400000-2  Servicii de transport aerian

  55110000-4  Servicii de cazare la hotel

  55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

  79952000-2 Servicii pentru evenimente

  Serviciile se vor acorda in scopul desfasurarii unei conferinţe naţionale ce va avea loc la Zalău în zilele de 20-21 aprilie 2016.

  Număr total de participanţi la conferinţă – 100+4 persoane

  Durata conferintei – 2 zile

  Din cei 100+4 de participanti, un numar de 40 vor beneficia de servicii de cazare si pensiune completă (mic dejun, pranz si cina) pe durata a 2 zile/nopţi iar alte 60 de persoane vor participa la conferinţă fără să fie cazate. Pentru cele 60 de persoane se va asigura masa de pranz pe durata celor 2 zile de conferinţă. De asemenea, 4 participanţi din Norvegia vor avea acoperite costurile cazare şi masa pe durata a patru zile/nopţi şi costurile de transport cu  avionul pe ruta Oslo-Cluj Napoca si retur inclusive transfer de la aeroport la Zalau.

  In timpul conferinţei se vor face doua pauze pe durata carora se vor asigura consumabilele  de tip coffee break pentru cei 104 de participanti.

  Serviciu

  UM

  Conferinţă naţională

  Aprilie 2016

  Data:

  19.04.2016

  20.04.2016

  21.04.2016

  22.04.2016

  Transport aerian Oslo – Cluj inclusiv transfer de la Cluj Napoca la Zalău sau retur

  Pers

  4

   

   

  4

  Cazare hotelieră 4 pers x 4 nopți + 40 pers x 2 nopți

  Unități

  4

  44

  44

  4

  Servicii de masă completa

  (mic dejun, prânz, cină) 4 pers x 4 zile + 40 pers x 2 zile

  Unități

  4

  44

  44

  4

  Servicii de masă (prânz) 60 pers x 2 zile

  Unități

   

  60

  60

   

  Servicii pentru evenimente  - Coffee Break   - 104 pers x 2 zile

  Unități

   

  104

  104

   

  Chirie sala de conferinţă 2 zile

  Unități

   

  1

  1

   

   

  DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

  Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

  CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

  Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.

  In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi achizitorul.

  TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

  Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 08.04.2016, ora 16:00.

  ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

  Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa:

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 610033.

  Modul de prezentare al ofertelor:

  Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 08.04.2016, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

  Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

  LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

  Ofertele vor fi redactate in limba romana.

  PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

  Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

  DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

  Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

  DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

  Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 08.04.2016, ora 10:00.

  FINANŢAREA ACHIZIŢIEI

  Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.

  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

  Pretul cel mai scazut.

  Expert achiziţii publice                                                                       Manager de proiect

  Almasi Zsuzsa                                                                                     Dan Dorica

  ANEXE

   

 • Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de servicii de tipărire şi livrare publicaţii  în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”  
  1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL
  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.
   
  2. OBIECTUL CONTRACTULUI
  Servicii de tipărire şi livrare publicaţii in cadrul proiectului cu titlul “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor” finantat prin   Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014,  prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.
  Cod CPV:
  79823000-9 – Servicii de tipărire și livrare   
   
  3. CANTITATI
  Ghid servicii sociale NoRo - număr exemplare: 1000
  Harta servicii - număr exemplare: 500
  Revista NoRo-Frambu - număr exemplare: 6000 din care: (5000 în limba română; 1000 în limba engleză)
   
  4. DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE
  Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.
   
  5. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC
  Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:
  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
  In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi achizitorul.
   
  6. TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
  Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 08.04.2016, ora 16:00.
   
  7. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE
  Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa:
  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033; Fax: 0260 610033; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 610033.
  Modul de prezentare al ofertelor:
  Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 08.04.2016, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.
  Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.
   
  8. LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE
  Ofertele vor fi redactate in limba romana.
   
  9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
  Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.
   
  10. DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR
  Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.
   
  11. DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI
  Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 08.04.2015, ora 10:00.
   
  12. FINANŢAREA ACHIZIŢIEI
  Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.
   
  13. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
  Pretul cel mai scazut.
 • Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de echipamente medicale şi IT  în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

  DATE PRIVIND ACHIZITORUL

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 97, bl.  SB 88, ap. 14, jud. Salaj, CF 15425573, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

  OBIECTUL CONTRACTULUI

  Achiziţia de echipamente medicale.   

  33100000-1 –  Echipamente medicale

  30213100-6 – Computere portabile

  VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

  24.951,61 Euro valoare fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de 5.988,39 Euro rezultand un total de 30.940 Euro.

  Ofertele vor fi exprimate  in lei.

  Se vor achizitiona urmatoarele echipamente medicale:

  1. Ecograf digital – 1 buc
  2. Body fat monitor – 1 buc
  3. Modul EMG – 1 buc
  4. Laptop-uri – 3 buc.

  DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

  Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

  CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

  Un operator economic este eligibil pentru a furniza echipamentele medicale in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal înregistrat şi furnizează în mod licit servicii pe piată corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit făcând dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se află în conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
  • Depune oferta financiară conform Formularului 1 şi a anexei la oferta financiară prevăzute în prezenta documentaţie de achiziţie iar oferta se încadrează în valoarea estimată inclusiv TVA.
  • Depune oferta tehnică prezentândprincipalele caracteristici ale echipamentelor iar acestea sunt cel puţin egale cu cerinţele din prezenta documentaţie de achiziţie
  • Oferta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:
   • Formularul nr. 1 – Oferta financiară cu anexa
   • Formularul nr. 2 – Declaratie privind eligibilitatea
   • Formularul nr. 3 - Declaraţie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziţie
   • Oferta Tehnica.

  In urma derularii procedurii de achiziţie, ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.

  TERMENUL - LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

  Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 15.09.2015, ora 16:00.

  ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

  Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin poştă la adresa:

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 60033.

  Modul de prezentare al ofertelor:

  Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 15.09.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

  Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

  LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

  Ofertele vor fi redactate in limba romana.

  PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

  Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

  DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

  Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1.

  Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

  DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

  Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 14.09.2015, ora 10:00.

  FINANTAREA ACHIZITIEI

  Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. RO2014_C_4_49.

  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

  Pretul cel mai scazut.

  Anexe: Specificații tehnice și formulare

 • Asociatia Prader Willi din Romania   vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii  necesare în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”

  DATE PRIVIND ACHIZITORUL

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 611214;  Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

  OBIECTUL CONTRACTULUI

  Servicii de masă şi transport în cadrul a 4 activităti de grup. 

  98341000-5 – Servicii de cazare

  55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

  55120000 -7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

  VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

  14.500 Euro valoare fara TVA. Ofertele vor fi exprimate  in lei.

  CANTITATI

  Serviciile se vor acorda in scopul desfasurarii a trei tabere  la care vor participa  un numar total de 150 de persoane (o medie de 50 personae / grup). Participanţii la tabere vor fi persoane cu dizabilităţi determinate de boli rare, membrii familiei, voluntari şi  personalul angajat al Asociaţiei Prader Willi. Pentru toate cele  150 de persoane se va asigura cazarea si masa în regim de pensiune completă (cazare, mic dejun, pranz, cină şi două gustări) pe durata a 4 zile/nopţi. De asemenea, se va asigura accesul la o sala de conferinţe având capacitatea de cel puţin 50 de locuri pentru desfăşurarea unor activităţi socio-educative în cadrul taberei (4 zile x 3 tabere)

  Perioadele pentru organizarea taberelor vor fi:

  • 27 iulie – 31 iulie 2015                       
  • 3 august – 7 august 2015
  • 10 august – 14 august 2015

  Pentru fiecare grup se va asigura intrarea în prima zi cu masa de pranz şi ieşirea în ultima zi cu micul dejun.

  DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

  Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

  CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC

  Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.

  In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și achizitorul.

  TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

  Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 23.07.2015, ora 16:00.

  ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE

  Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa:

  Asociatia Prader Willi Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 611214;Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 611214.

  Modul de prezentare al ofertelor:

  Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 23.07.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

  Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

  LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

  Ofertele vor fi redactate in limba romana.

  PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

  Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

  DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

  Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

  DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

  Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 22.07.2015, ora 10:00.

  FINANȚAREA ACHIZIȚIEI

  Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. C_4_49.

  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

  Pretul cel mai scazut.

  Anexe: Specificatii tehnice şi Formulare pentru ofertanti

  Expert achiziții publice                                                                        Manager de proiect

  Almasi Zsuzsa                                                                                     Dan Dorica

  AttachmentSize
  File Invitatie de participare.docx196.75 KB
  File Specificatii tehnice.docx202.17 KB
  File Formulare.docx196.28 KB
 •  
  NoRo-Frambu, parteneriat pentru viitor
  Rezumatul proiectului
   
   
  Asociația Prader Willi din România (APWR) în parteneriat cu Centrul pentru boli rare Frambu din Norvegia implementează proiectul: NoRo-Frambu, parteneriat pentru viitor, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
   
  Scopul proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii sociale specializate pentru persoanele cu dizabilități produse de boli rare din România.
   
  Obiectivele proiectului:
  1. Consolidarea rolului Centrului NoRo ca furnizor de servicii sociale specializate.
  2. Implementarea unui program de mentorat cu Centrul Frambu Norvegia pentru diversificarea serviciilor oferite de Centrul NoRo.
  3. Dezvoltarea și testarea unei abordări inovative pentru asigurarea continuității îngrijirii pacienților cu boli rare din România – realizarea unei Rețele de referință pentru boli rare la nivel național
  Prin dezvoltarea de servicii integrate, specializate, organizate într-o rețea de referință națională vom răspunde mai bine nevoilor grupurilor țintă, vom îmbunătăți accesul la servicii și vom eficientiza intervențiile noastre.
   
  Dezvoltarea organizațională a APWR vizează două obiective majore:
  1. îmbunătățirea capacității de cercetare a APWR prin angajarea unui specialist cu experiență în derularea de proiecte de cercetare pe domeniul bolilor rare și realizarea unui portofoliu de proiecte de cercetare, urmând ca pe parcursul proiectului să inițiem o cercetare privind impactul social al bolii asupra familiilor beneficiarilor din proiect;
  2. promovarea permanentă a serviciilor furnizate de Centrul NoRo prin realizarea unei campanii de promovare și a unei strategii de strângere de fonduri.
   
  Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni. Finanțarea proiectului este de 147.867 eur, reprezentând 76,85% din totalul costurilor eligibile (192.410 eur). Partenerul nostru în acest proiect este Centrul FRAMBU din Norvegia.
   
  Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați:
 • În cadrul programului de mentorat inițiat în proiectul „NoRo-Frambu, parteneriat pentru viitor”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, echipa Asociației Prader Willi din România a avut ocazia să participe la o conferință internațională organizată de Centrul Frambu din Norvegia cu titlul ”Rare Diseases – a view into the future”.

  Conferința a avut loc în data de 29.05.2015. Centrul NoRo a intrat în direct prin sistemul de videoconferință cu mai multe studiouri din Europa să asculte prelegerile invitaților Centrului Frambu: prof. Chris Oliver, University of Birmingham, UK și Randi Hangerman, C Davis MIND Institute, Sacramento, California.

  Programul conferinței a fost

   (în limba engleză):

  09.30-10.00 – Registration

  10.00-10.15 – Introduction – Krister Fjermestad, psiholog, Frambu

  10.15-11.00 – Self-injurious behaviour in genetic disorders, professor Chris Oliver, University of Birmingham, UK

  11.00-11.15 – Pause

  11.15-12.00 – Autism spectrum disorder in genetic disorders, professor Chris Oliver

  12.00-12.15 – Pause

  12.15-13.00 – The importance of etiology, professor Chris Oliver

  13.00-13.45 – Pause

  13.45-14.30 – Fragile X Syndrome: New advances, professor Randi Hangerman, C Davis MIND Institute, Sacramento, California

  14.30-14.45 – Pause

  14.45-15.30 – New treatments for Fragile X Syndrome and autism, professor Randi Hangerman

  15.30-15.45 – Pause

  15.45-16.30 – Premutation involvement: FXTAS and beyond, professor Randi Hangerman

  Almasi Zsuzsa, asistent manager

 • APWR a organizat conferința de presă pentru lansarea proiectului „NoRo - Frambu, pareneriat pentru viitor” la Centrul NoRo Zalău în data de 10.03.2015. La conferința de presă au participat 9 persoane din România și Kjetil Ørbeck - director cu Lisen Julie Mohr – responsabil comunicare Frambu din Norvegia prin videoconferință.