Programul de Cooperare Elvețiano-Român

             

Programul de Cooperare Elvețiano-Român                         www.swiss-contribution.ro    
 

Scopul proiectului Expert RARE este dezvoltarea unor servicii sociale specializate adresate pacienților cu boli rare, care să faciliteze realizarea unor trasee de îngrijire medicală și socială pentru beneficiarii cu boli rare din România;

Grupul țintă în proiectul nostru este reprezentat de pacienții cu boli rare din România, familiile acestora și specialiștii implicați în diagnosticarea și managementul bolilor rare. Beneficiarii proiectului sunt din toată țara.

Partenerii APWR în proiect sunt SRGM – Societatea Română de Genetică Medicală, AJPIS – Agenția Județeană de Prestații și Inspecție Socială și ANBRaRo – Alianța Națională pentru Boli rare România.

Obiectiv General:  îmbunătățirea calității serviciilor socio-medicale adresate pacienților cu boli rare din România.

Obiective specifice:

  • Profesionalizarea celor 3 servicii sociale și medicale (centru de zi, centru rezidențial, centru medical NoRo – ambulator de specialitate) oferite de Centrul NoRo într-o perioadă de 36 de luni;
  • Diversificarea serviciilor oferite în Centrul NoRo;
  • Creșterea accesului la servicii socio-medicale disponibile în rețelele europene pentru beneficiari – pacienți cu boli rare.

Durata proiectului este de 36 de luni, valoarea sa fiind de 241.500 CHF, valoarea contribuției proprii (solicitant şi partener/i, 24.150 CHF, 12.150 CHF în numerar și 12.000 CHF în natură).

 

Proiect co-finanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

 

Tags: