Proiect ECOU

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

ECOU
 
Pentru ocuparea posturilor de 5 terapeuți, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Demjen Zelinke
kinetoterapeut – (cod COR 226405).
10,00
Admis
2.
Dobai Levente,
psiholog clinician – (cod COR 263401)
10,00
Admis
3.
Damșa Larisa
psiholog clinician – (cod COR 263401)
10,00
Admis
4.
Pușcaș  Camelia
asistent medical- (cod COR 325901)
9,50
Admis
7.
Criste Cristina
nutriționist– (cod COR 226503)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Demjen Zelinke, Dobai Levente, Damșa Larisa, Pușcaș  Camelia, Criste Cristina.
 
Președinte comisie: Dorica Dan
13.03.2023
 

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

ECOU
 
Pentru ocuparea unui post de Manager Proiect, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Dan Alexandra Loredana
Manager Proiect (cod COR 263411)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Dan Alexandra Loredana
 
Președinte comisie: Micle Diana
13.03.2023

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

ECOU
 
Pentru ocuparea unui post Medic Specialist, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Bercean Alexandra
Medic specialist (cod COR 221201)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Bercean Alexandra.
 
Președinte comisie: Dorica Dan
13.03.2023

ECOU – Educație în comunitate pentru organizarea și urmărirea pacienților cu boli rare

ECOU
Informatii despre programul de finanțare
Proiect finanțat prin schema de granturi mici 2: “Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate”
Program: ” Provocări în sănătatea publică la nivel european EEA Grants 2014-2021”
Promotor de Proiect: Alianța Națională pentru Boli Rare
Partener1 : Asociația Prader Willi din România
Partener2: Centrul Frambu din Norvegia
            Bugetul total al proiectului196.254€
Durata proiectului 12 luni
 
Descriere proiect
  • Scopul proiectului: Creșterea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății pentru pacienții cu boli rare.
 
 Obiective specifice:
  • Îmbunătățirea capacității de înțelegere și îngrijire în comunitate față de 350 de persoane afectate de boli rare pe o perioadă de 12 luni.
  • Ob. 2. Îmbunătățirea accesului la informații despre bolile rare prin actualizarea website-ului www.edubolirare.ro cu încă 50 de boli rare, într-o perioadă de 12 luni.
  • Ob. 3. Transfer de bune practici între angajații Centrului NoRo și Centrul Frambu din Norvegia într-o perioadă de 12 luni.

Pages