Proiect ECOU Anunțuri

Conferința Internațională „Managementul comportamentului în Sindromul Prader Willi”

ECOU Anunțuri

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

ECOU Anunțuri
 
Pentru ocuparea posturilor de 5 terapeuți, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Demjen Zelinke
kinetoterapeut – (cod COR 226405).
10,00
Admis
2.
Dobai Levente,
psiholog clinician – (cod COR 263401)
10,00
Admis
3.
Damșa Larisa
psiholog clinician – (cod COR 263401)
10,00
Admis
4.
Pușcaș  Camelia
asistent medical- (cod COR 325901)
9,50
Admis
7.
Criste Cristina
nutriționist– (cod COR 226503)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Demjen Zelinke, Dobai Levente, Damșa Larisa, Pușcaș  Camelia, Criste Cristina.
 
Președinte comisie: Dorica Dan
13.03.2023
 

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

ECOU Anunțuri
 
Pentru ocuparea unui post de Manager Proiect, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Dan Alexandra Loredana
Manager Proiect (cod COR 263411)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Dan Alexandra Loredana
 
Președinte comisie: Micle Diana
13.03.2023

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

ECOU Anunțuri
 
Pentru ocuparea unui post Medic Specialist, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Bercean Alexandra
Medic specialist (cod COR 221201)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Bercean Alexandra.
 
Președinte comisie: Dorica Dan
13.03.2023

ANUNȚ

ECOU Anunțuri
Privind ocuparea a 5 posturi de terapeuți: Nutriționist– (cod COR 226503), asistent medical- (cod COR 325901), 2 psiholog clinician – (cod COR 263401), kinetoterapeut – (cod COR 226405). in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”, nr. Contract AR 1583/ 27.01.2023
  1.  
  • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 10.03.2023, ora 10.30, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
  • Comisia de concurs: Președinte: Dorica Dan Membri: Dan Tiberiu si Ioana Andreica, medic.
  • Criteriile minime de selecție pentru formatori -cunoștințe relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru bolile rare, cunoașterea limbii engleze
  • Dosarul trebuie să conțină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii APWR;
  2. curriculum vitae
  3. copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor minimale;
Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d) vor fi prezentate şi în original.
Candidaturile se depun până în data de 08.03.2023, ora 14:00, la recepție la Centrul NoRo.
În data de 13.03.2023 se anunță rezultatele. Contestațiile se pot depune la Registratura APWR pana in data de 14.03.2023, ora 09.00 În data de 14.03.2023, ora 14:00 se afișează la avizierul Centrului NoRo rezultatele finale ale concursului.

Pages