Campania „Articolul 25”

25 octombrie 2014 
Asociația Prader Willi din România, Asociația Română de Cancere Rare și Alianța Națională pentru Boli Rare România se alătură mișcării pentru dreptul la sănătate inițiată de organizația ”Article 25”.
Denumirea organizației inițiatoare vine de la articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în 10 de septembrie 1948, care are următorul conținut:
„Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. Mama și copilul au dreptul la ajutor și ocrotire deosebite…”
Vă rugăm să vă alăturați acestei inițiative și în 25 octombrie (sau în jurul acestei dăți) să organizați o acțiune de promovare a DREPTULUI LA SĂNĂTATE.
Mai multe informații puteți găsi pe https://www.facebook.com/article25advocate/timeline
Vă mulțumim că sunteți alături de noi!
Data: 
Tuesday, October 21, 2014