INVITAŢIE

în vederea depunerii unei oferte pentru achiziţia de echipamente medicale şi IT  în cadrul proiectului  “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor” 
Asociatia Prader Willi din Romania vă invită să depuneţi ofertă în vederea achiziţiei de echipamente medicale şi IT  în cadrul proiectului “NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor”
 
1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL
Asociatia Prader Willi din Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. Simion Barnutiu, nr.97, bl. SB 88, ap. 14, jud. Salaj, CF 15425573, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260/ 610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Achiziţia de echipamente medicale.   
33100000-1 –  Echipamente medicale,
30213100-6 – Computere portabile.
 
3. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI
24.951,61 Euro valoare fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de 5.988,39 Euro rezultand un total de 30.940 Euro.
Ofertele vor fi exprimate  in lei.
 
4. CANTITATI
Se vor achizitiona urmatoarele echipamente medicale si computere portabile:
 1. Ecograf digital – 1 buc,
 2. Body fat monitor – 1 buc,
 3. Modul EMG – 1 buc,
 4. Laptop-uri – 3 buc.
5. DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.
6. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC
Un operator economic este eligibil pentru a furniza echipamentele medicale in cadrul prezentei proceduri daca:
 • Este legal înregistrat şi furnizează în mod licit servicii pe piată corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit făcând dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
 • Nu se află în conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
 • Depune oferta financiară conform Formularului 1 şi a anexei la oferta financiară prevăzute în prezenta documentaţie de achiziţie iar oferta se încadrează în valoarea estimată inclusiv TVA.
 • Depune oferta tehnică prezentând  principalele caracteristici ale echipamentelor iar acestea sunt cel puţin egale cu cerinţele din prezenta documentaţie de achiziţie.
 • Oferta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:
Formularul nr. 1 – Oferta financiară cu anexa
Formularul nr. 2 – Declaratie privind eligibilitatea
Formularul nr. 3  - Declaraţie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziţie
Oferta Tehnica.
In urma derularii procedurii de achiziţie, ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.
 
7. TERMENUL - LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 15.09.2015, ora 16:00.
 
8. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE
Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin poştă la adresa:
Asociatia Prader Willi din Romania, Centrul NoRo, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Telefon: 0260 610033;  Fax: 0260  610033 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org. Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 610033, mobil 0726248707.
Modul de prezentare al ofertelor:
Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 15.09.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.
Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.
 
9. LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE
Ofertele vor fi redactate in limba romana.
 
10. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.
 
11. DATA, ORA SI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR
Ofertele vor  fi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1.
Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.
 
12. DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI
Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 14.09.2015, ora 10:00.
 
13. FINANTAREA ACHIZITIEI
Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului NoRo-Frambu – parteneriat pentru viitor finantat prin contractul de finantare cu nr. RO2014_C_4_49.
 
14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Pretul cel mai scazut.
 
Expert achiziţii publice                                                                    Manager de proiect
Almasi Zsuzsa                                                                                              Dan Dorica
....................                                                                                       ...................................
 

 


SPECIFICATIILE TEHNICE
 
ECOGRAF DIGITAL (1 buc.)
Aparatul va  permite:
 • Obtinerea  imaginilor ecografice   de inalta definitie si rezolutie, fara zgomote si artefacte.
 • Mai multe scanari ale unui organ ce vor putea fi  obtinute din unghiuri diferite, apoi vor putea fi  combinate intr-o singura imagine fara zgomote si de buna calitate,
 • De asemenea, va  fi posibila  afisarea simultana pe ecran a mai multor sectiuni,
 • Se solicita o perioadă de garanţie de 2 ani de la punerea în funcţiune a dispozitivului medical. Pe durata perioadei de garantie, furnizorul va livra, gratuit, toate upgrade-urile de software ale sistemului de operare produse de catre firma producatoare pentru acest tip de aparat,
 • Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului medical se va efectua la beneficiar, în locatia de livrare, cu personal autorizat si sunt operaţii incluse în preţ,
 • Documentaţia însoţitoare: manual de utilizare în original si în limba română,
 • Ofertantul va face dovada că există un service autorizat în România pentru tipul de aparat ofertat mentionand acest lucru in oferta tehnica.
Caracteristici tehnice minime:
 • Alimentare electrica: 220V+/-10%, 50 Hz,
 • Sistem complet digital care accepta sonde de banda larga in gama 2-16 MHz, sonde phased array cu banda de frecventa in gama 2-4 Mhz,
 • Sa aiba unitate de scriere DVD-R/W pentru inregistrare imagini, rapoarte si masuratori.
 • Sa fie dotat cu programe presetate de producator pentru fiecare tip de examinare,
 • Sa permita prelucrarea imaginii cu frecventa fundamentala  si armonici  superioare,
 • Echipamentul sa accepte sonde cu 128 cristale,
 • Echipamentul trebuie sa permita conectarea simultana a 3 sonde  2D / 3D selectate electronic,
 • Permite prelucrarea imaginii cu frecventa fundamental si armonici  superioare,
 • Zoom pentru imagine inghetata,
 • Zoom in timp real,
 • Masuratorile sa fie posibile pentru imagine inghetata, dun “play”
 • Gama dinamica totala minim 200dB,
 • Sa lucreze optional cu modul DICOM,
 • Minim 2 sonde (liniara/convexă),
 • Conturarea automata a spectrului Doppler si masurarea automata minima: PI, RI, S/D, TAVmax. si VTI pentru cardio,
 • Minim 8 harti selectabile in Doppler power,
 • Monitor  color, tip LCD, de inalta rezolutie, cu diagonala de 19”,
 • Formatorul de fascicule sa aiba peste 60000 de canale de presetare in timp real,
 • Tehnologia electronica a echipamentului sa asigure adancimea de patrundere a ultrasunetelor in intervalul 2-30 cm,
 • Gama PRF: 100-200Mhz,
 • Selectarea a minim 12 harti de viteza,
 • Minim 8 harti selectabile in Doppler power,
 • Stocarea  imaginilor alb/negru si color, de inalta rezolutie , clipuri dinamice sau rapoarte de masuratori sa se efectueze pe hard-disc intern de 500 GB,
 • Echipamentul sa permita up-gradarea cu soft pentru reducerea zgomotului si artefactelor, cat si pentru intarirea contururilor,
 • Echipamentul sa permita up-gradarea cu soft pentru ecografie 3D/4D,
 • Echipamentul sa permita up-gradarea cu soft pentru obtinerea de imagini panoramice,
 • Echipamentul sa aiba soft pentru  memorarea datelor pacientilor in baza de date, inregistrati dupa nume, nr. identificare, tipul examinarii, data studiului, etc,
 • Echipamentul sa permita  selectarea 3 frecvente de lucru pentru sonde in scopul optimizarii suplimentare a  calitatii imaginii privind penetratia si rezolutia,
Echipamentul sa permita obtinerea de imagini Cine, pe care sa se poata efectua masuratori si calcule, in modul “freez “,
 
Functii speciale minime:
 • Masuratori si calcule pe imagini stocate,
 • minim 4 distante masurabile simultan pe o imagine;16 distante  in 4 cadrane
 • Post-procesarea  imaginilor  inghetate ,
 • 8 porturi USB,
 • pachet de masuratori Doppler pentru  vascular,
 • minim 2 frecvente in transmisie, selectabile de utilizator pentru fiecare traductor,
 • aplicatii si setari dedicate , frecventa cadrelor 386 fps.
Soft-uri minime incluse;
 • Doppler pulsat(PW),
 • POWER Pulse Inversion Harmonic Imaging ,
 • Tissue Harmonic Imaging,
 • Tissue Doppler,
 • Color Motion Mode ,
 • Directional Power Doppler,
 • Multifrequency Doppler,
 • Trapezoidal Imaging.
Aparatul  va îndeplini cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

MODUL EMG (1 buc.)

Aparatul va  permite:
 • diagnosticul afectiunilor neuromusculare si  presupune inregistrarea activitatii electrice in muschi, cea generata spontan sau consecutiv contractiei musculare.
 • electroneuromiografie  - studiul conductiei nervoase senzitiva si motorii (NCS), unda-F, reflex-H.
Caracteristici tehnice minime:
 • Alimentare electrica 220-230V AC (50 Hz)/110V AC (60 Hz) si cu baterie interna
 • Tip portabil,
 • cu 2 canale / potentiale evocate cu tastatura dedicata cu dimensiuni reduse,
 • include stimulare pereche investigatie motorie si senzitiva,
 • Potentiale Evocate Somatosenzitive (SEP),
 • analiza amplitudine-frecventa EMG interferential,
 • Potentiale Evocate Vizuale (PEV) Inregistrarea potentialelor evocate vizuale cu flash,
 • Inregistrarea potentialelor evocate vizuale la pattern reversal (tabla de sah, cu linii verticale/orizontale, sau imagine generata arbitrar),
 • Potentiale evocate somatosenzitive (PES) Inregistrarea PES cu latenta lunga si scurta.
 • Stimulare magnetica transcraniana (TCMS) (optional),
 • Determinarea timpului motor central de transmisie a stimularii la pacientii cu afectiuni de demielinizare a sistemului nervos (scleroza multipla),
 • Calculul automat al radacinii la intarzierea undei -F, studiul stimularii magnetice,
 • Electromiografie spontana si interferentiala,
 • Activitate spontana. Analiza amplitudinii EMG interferential,
 • Analiza amplitudine-frecventa EMG interferential,
 • Analiza spectrala EMG interferential,
 • Potential de unitate motorie Inregistrarea si analiza fenomenelor activitatii spontane.
 • Detectarea PUM in modurile manual si automat,
 • Analiza automata a parametrilor PUM, determinarea procesului de inervare-reinervare,
 • Studiul junctiunii neuromusculare Analiza decrement a undei -M in timpul stimularii repetitive a nervului motor,
 • Studiul fenomenelor de tetanizare si post-tetanizare.
Aparatul  va îndeplini cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

BODY FAT MONITOR (1 buc.)
 
Aparatul va  permite:
 • Analiza profesională segmenţială a compoziţiei corporale şi efectuarea de măsurători ce privesc întregul organism referitoare la:
 • Indicele de masa corporala,
 • Grasimea corporala in procentaj,
 • Grasimea viscerala,
 • Masa de grasime,
 • Masa fara grasime,
 • Masa musculara,
 • Apa totala din corp (kg),
 • Apa totala din corp (in procentaj),
 • Rata metabolica de baza,
 • Intervalele tinta,
 • Indicatorul de masa minerala a osului,
Sa permita masuratori segmentiale, referitoare la:
 • Grasimea din corp calculata pe segmente in procentaj,
 • Distribuirea pe segmente a masei de grasime,
 • Distribuirea pe segmente a masei fara grasime,
 • Masa de muschi pe segmente,
 • Impedanta pe segmente.
Aparatul va permite printarea rezultatelor pe hartie şi conectarea la softuri medicale specializate pentru evaluarea pacientului in dinamica.
Caracteristici tehnice minime:
 • Să aibă o capacitatea de cantarire de minim 200 kg,
 • Minim un port USB de conectare la calculator,
 • Minim 8 electrozi şi coloană,
 • Calibrare pentru minim 250.000 utilizări.
Aparatul  va îndeplini cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

LAPTOP-uri (3 buc.)
 • Calculatoarele vor fi utilizare de specialiştii din echipa multidisciplinară a asociaţiei pentru conectarea la echipamentele medicale cât şi pentru evidenţa cazurilor şi intocmirea rapoartelor către asociatie şi CASS.
 • Calculatoarele vor permite instalarea diferitelor softuri medicale precum şi a aplicaţiilor de raportare la CASS.
Caracteristici tehnice minime:
 • Microprocesor minim 2 GHz,
 • Memorie RAM minim 4 MB,
 • Hard disc minim 500 GB,
 • Display minim 13inch,
 • Porturi USB minim 2,
 • Reţea Wireless 802.11 b/g/n,
 • Sistem de operare inclus.

PENTRU TOATE ECHIPAMENTELE
Garanţie şi condiţii de service
Se va asigura o garanţie de cel puţin 24 luni.
Timp maxim de răspuns la solicitarea de intervenţie în perioada de garanţie de 24 ore.
In oferta tehnică se va specifica numărul şi numele persoanei de contact pentru eventualele intervenţii în perioada de garanţie.
 
 
Expert achizitii                                                                     Manager de proiect
  Almasi Zsuzsa                                                                       Dan Dorica