Raport schimb de experiență

În perioada 21.03.2017 – 24.03.2017 echipa formată din Dan Dorica – președinte APWR, dr. Diana Miclea – medic specialist genetician/pediatru APWR, Sălăjan Alina reprezentant al Consiliului Județean Sălaj și Darko Hortensia Emese psihopedagog APWR a participat într-un schimb de experiență în Franța. Acest schimb de experiență a oferit oportunitatea de a vizita:

 • Centrul Regional de Informare și Orientare pentru Boli Rare Nantes/Angers – (PRIOR) și Institutul de Biologie în Sănătate CHU d'Angers în data de 22.03.2017
 • Centrul Imagine – Institutul de Boli Genetice Rare din Paris în data de 23.03.2017

Miercuri, 22.03.2017

La Centrul Regional de Informare și Orientare pentru Boli Rare Nantes/Angers am fost întâmpinați de o echipă de specialiști care lucrează la acest centru. Vizita de lucru a cuprins:

 • PRIOR (Plate-forme régionale d’information et d’orientation des maladies rares à Angers – Platforma Regională de Informare și Orientare a Bolilor Rare Nantes/Angers ) – Pr. Dominique Bonneau;
 • Prezentarea Centrului NoRo și REN ITHACA – Dorica Dan;
 • Prezentarea proiectului  INNOVCare – Raquel Castro;
 • Prezentarea  Asociației Prader Willi din Franța – François Bennier;
 • Studiu de cercetare – Boala  Huntigton – dr. Andrea Prudeanu;
 • Prezentarea  Institutului de Biologie în Sănătate CHU d'Angers;
 • Prezentarea rețelei ANDDI-Rares Care – Giont Gwendoline;

 

PRIOR se adresează pacienților cu boli rare, familiilor acestora, specialiștilor și organizațiilor de pacienți. Orientează pacienții spre cel mai apropiat serviciu medical (centre de referință, centre de competență), sector social, medico-social, educațional sau organizații de pacienți. Desfășoară cursuri de instruire pentru specialiștii din domeniul medical, social, educațional și reprezentanți ai organizațiilor de  pacienți.

Scopul acestei platforme este de  a:

 • Îmbunătăți calitatea vieții pacienților care suferă de o boală rară;
 • Îmbunătăți colaborarea dintre specialiști;
 • Îmbunătăți accesul la sprijin financiar;
 • Reducerea timpului de așteptare în a accesa serviciile sociale.

PRIOR  a elaborat primul Plan Național de Boli Rare (2005-2008).

Modul în care PRIOR lucrează:

 • Furnizează informații – diseaminează și împărtășește experiențe;
 • Oferă consiliere – realizarea unui inventar despre boli rare;
 • Facilitază accesul la servicii sociale;
 • Organizează  întâlniri;
 • Aplică principiul subsidiarității.

Echipa este formată din 23 de parteneri.

Această prezentare a fost urmată de prezentarea Centrului NoRo și Rețelei de Referință Europeană ITHACA. Au fost prezentate serviciile pe care le furnizează Centrul NoRo, proiectele și activitățile de lobby și advocacy pe care le derulează  Asociția Prader Willi din România.

Prin proiectul  INNOVCare se evaluează provocările și dificultățile sociale cu care se confruntă pacienții cu boli rare precum și lacunele care apar în procesul de colaborare dintre serviciile sociale și cele medicale.

Asociația Prader Willi din Franța are un rol important în a sprijini, informa și furniza servicii pentru pacienții diagnosticați cu sindrom Prader Willi. Pași importanți pe care i-au făcut în acest sens au fost ghidurile elaborate despre alimentația adecvată, viața de familie, dificultățile de comportament, relația cu prietenii și viața sentimentală.

Concluzii finale

 • Întrucât Centrul NoRo a înfăptuit o platformă de e-learning, apreciată de partea franceză, s-a discutat despre inițierea unor proiecte comune  referitoare la programe de formare, în principal de tip e-learning. S-au identificat câteva tipuri de granturi pe care s-ar putea depune astfel de proiecte – AUF, Horizon 2020;
 • S-a discutat despre testarea genetică în sindroame genetice care asociază deficit intelectual, iar geneticienii din centrul de genetică din Angers și Imagine ne vor sfătui la cazurile cu rezultate ale testării SNP array dificil de interpretat, în baza experienței lor mai îndelungate în acest domeniu. Au fost prezentate câteva cazuri clinice, la care am făcut interpretarea împreună;
 • Inițierea unei colaborări pentru implementarea testării genetice a sindromului X fragil la noi în țară și implementarea testării genetice a coreei Huntington în România;
 • S-a dezbătut abordarea nutrițională în sindromul Prader-Willi și am primit aprobarea traducerii în limba română a ghidurilor privind dieta în acest sindrom, indicată și în alte forme de obezitate, sindromică sau non-sindromică;
 • S-a propus  înfăptuirea unui proiect franco-român referitor la analiza exomului prin secvențiere multiplă paralelă la cazurile care asociază deficit intelectual;
 • Deschidere pentru mobilizarea geneticienilor din România pentru efectuarea de stagii de scurtă durată care privesc învățarea unor tehnici de testare genetică, cu scopul aplicării lor ulterioare în România, utilizând o infrastructură de cercetare disponibilă în România, în centrele universitare românești, partenere ale centrului NoRo;
 • Direcțiile de cercetare care vor fi atinse în proiecte de cercetare comune ulterioare vizează: deficitul intelectual, tulburările din spectrul autist, epilepsiile, obezitatea, displazii scheletale, geneticienii din serviciul de genetică din Angers și cei din centrul Imagine, manifestându-și dorința și disponibilitatea pentru a desfășura proiecte de cercetare comune;
 • Partenerii francezi, atât din serviciul din Angers cât și de la Centrul Imagine și-au manifestat interesul pentru a cunoaște abordarea pacientului din centrul Noro, abordare centrată pe pacient, cu o atenție deosebită acordată pe evaluarea medico-socială;
 • Necesitatea unor platforme bioinformatice, importante în special pentru interpretarea rezultatelor genomice de SNP-array și next generation sequencing, dar și pentru integrarea și analiza datelor fenotipice.

 

 

 

Data: 
Friday, August 4, 2017