INSTRUIREA PROFESORILOR ÎN METODE INCLUSIVE

Obiectivul principal al proiectului este instruirea unui grup de studenți la psihologie și a profesorilor din comunitatea Zalău în identificarea elevilor cu nevoi speciale, dezvoltarea de teste educaţionale de diagnosticare, administrarea acestor teste, analizarea testelor educaţionale de diagnostic, dezvoltarea de metode de intervenţie pe baza testelor de diagnostic, implementarea acestor intervenţii la clasă şi documentarea progresului sau nevoilor, pe baza performanţei elevului.

OBIECTIVE:
► Să oferim metode și instrumente de lucru învățătorilor și profesorilor privind diagnosticul şi intervenţia la clasă în cazul copiilor cu cerințe educative speciale.

REALIZĂRI:
► 28 de profesori și studenti instruiţi în realizarea de evaluări ale nevoilor la clasă, având cunoştinţele necesare creării de teste de diagnostic şi de planuri de lecţii individualizate;

► Cresterea numarului de copii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa;

► Imbunatatirea cunostintelor acumulate de copiii cu dizabilităţi la clasă;