evenimente apwr

Vânătoarea de ouă

11 aprilie 2012
În acest an cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști am organizat „Vânătoarea de ouă” în data de 11 Aprilie. Activitatea s-a desfășurat în Parcul Central unde ne-am adunat un număr de aproximativ 70 de persoane: copiii care sunt beneficiari ai Centrului de zi, părinți, voluntari și echipa APWR. Voluntarii au ascuns ouăle și iepurașii de ciocolată pe un spațiu delimitat în parc iar la „Start” copiii însoțiți de părinți le-au căutat. La sfârșitul activității Iepurașul de Paște a lăsat o supriză plăcută care a adus mai multe zâmbete pe fețele copiilor. 
Printre urările de Paști și exprimarea sentimentului de bucurie și emoție ne-am promis că o să ne vedem și la anul la „Vânătoarea de ouă”.
Emese Darkó, psihopedagog APWR

Egg Hunting

This year during the Easter Holidays we organized the "Egg Hunting" event on April 11. The activity was held in the Central Park where we gathered a total of about 70 people: children who are beneficiaries of the Day Care Center, parents, volunteers and staff of APWR. The volunteers had hidden chocolate eggs and chocolate bunnies on a defined space in the park and when the "Start" was given, children accompanied by their parents started searching them. At the end of the activity, the Easter Bunny left a surprise that brought many smiles on children's faces.
Among Easter greetings and expression of feelings of joy and excitement we promised that we'll see each other again next year, at the "Egg Hunting".
Emese Darko, special education teacher

 

15 ani de Novartis, 150 de ani de inovaţie

5 aprilie 2012

În seara zilei de 5 aprilie 2012 au participat la un eveniment organizat de către firma Novartis la București Dan Dorica – președinte APWR/ANBRaRo și ARCrare împreună cu Dan Tiberiu – director executiv APWR. La eveniment a fost prezentat și spotul de campanie „Adriana există”, realizat de către ARCrare cu sprijin financiar din partea firmei Novartis. Spotul are ca scop principal creșterea gradului de informare al publicului larg privind leucemia mieloidă cronică și a faptului că pacienții afectați sunt printre noi și au nevoie de sprijinul nostru. 

Novartis asigură soluţii pentru îngrijirea sănătăţii care se adresează nevoilor pacienţilor şi societăţii. Axat numai pe îngrijirea sănătăţii, Novartis oferă un portofoliu diversificat pentru a veni cât mai bine în întâmpinarea acestor nevoi: medicamente inovatoare, medicamente generice cu preţuri accesibile, vaccinuri, dispozitive de diagnostic, precum şi produse care se recomandă fără prescripţie medicală. Novartis este singura companie care deţine poziţii de lider în aceste domenii. Având sediul central în Basel, Elveţia, companiile din Grupul Novartis au aproximativ 100.000 angajaţi, desfăşurând activităţi în peste 140 de ţări din întreaga lume.

Feșteu Cosmina, APWR

15 years of Novartis, 150 years of Innovation

On the evening of April 5, 2012 (they) participated in an event organized by Novartis Company in Bucharest: Dan Dorica - President of RPWA / ANBRaRo and ARCrare together with Dan Tiberiu - CEO of RPWA. At the event there was presented the ad campaign "Adriana exists", realized by ARCrare with financial support from Novartis Company. The spot is aimed mainly at increasing public awareness of the chronic myeloid leukemia and the fact that affected patients are among us and need our support.
Novartis provides healthcare solutions that address the needs of patients and society. Focused solely on healthcare, Novartis offers a diversified portfolio to meet these needs: innovative medicines/drugs, affordable generic medicines/drugs, vaccines, diagnostic devices as well as products that are recommended without a prescription. Novartis is the only company that has leading positions in these areas. Headquartered in Basel, Switzerland, Novartis Group companies have about 100,000 employees, with activities in more than 140 countries worldwide.

Feșteu Cosmina, APWR

Abilități pentru o viață independentă...

ianuarie-martie 2012
 
În anul 2012, în cadrul Centrului Respiro NoRo, ne-am propus organizarea unui program prin care tineri cu dizabilități din Județul Sălaj să participe la activități de instruire, prin care să-și dezvolte abilitățile de viață independentă. Programul prevede 12 module de instruire a câte 2 zile, fiecare modul fiind realizat într-o altă lună, iar intervalul dintre sesiuni să fie folosit de participanți la exersarea celor învățate în viața de zi cu zi.
Astfel, au fost deja organizate 3 module de instruire în lunile Ianuarie, Februarie și Martie.
La primul modul, organizat în perioada 26 – 27.01.2012 au participat 7 tineri cu dizabilități, care au avut parte de o evaluare interdisciplinară socială, psihologică și kinetică, urmată de instruirea pe abilități de pregătire și servire a mesei.
La cel de-al doilea modul din programul pentru abilități de viață independentă, organizat în perioada 23 – 24.02.2012 au participat 8 tineri cu dizabilități, al căror program a fost concentrat pe evaluarea individuală a îndeplinirii obiectivelor primei sesiuni, urmată de aplicarea acestora în viața de zi cu zi și introducerea unei noi teme referitoare la curățenia și igiena locuinței. Sesiunea s-a încheiat cu stabilirea temelor de realizat la domiciliu pentru fiecare beneficiar în parte, până la noua sesiune din luna următoare.
La cel de-al treilea modul au participat 9 tineri cu dizabilități iar programul a fost concentrat pe dezvoltarea abilităților în managementul casei, siguranța domestică și prim ajutor.
Maria Brazdău, asistent social APWR

Pages